Đại hội lần V, Hiệp hội quảng cáo Việt Nam

Ngày 20/11/2021, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sự kiện được tổ chức diễn ra cùng lúc tại 2 đầu tại Hà Nội và TP.HCM và được phối hợp với nhau ăn ý qua màn hình trực tuyến online. Cùng xem lại một số hình ảnh của Đại hội.

đại hội lần V, hiệp hội quảng cáo việt nam

đại hội lần V, hiệp hội quảng cáo việt nam

đại hội lần V, hiệp hội quảng cáo việt nam

đại hội lần V, hiệp hội quảng cáo việt nam

đại hội lần V, hiệp hội quảng cáo việt nam

đại hội lần V, hiệp hội quảng cáo việt nam

đại hội lần V, hiệp hội quảng cáo việt nam

đại hội lần V, hiệp hội quảng cáo việt nam

đại hội lần V, hiệp hội quảng cáo việt nam

đại hội lần V, hiệp hội quảng cáo việt nam

Share this post