OOH Award 2021, vinh danh giải thưởng quảng cáo ngoài trời

Giải thưởng OOH Award diễn ra thường niên nhằm tôn vinh các nhãn hàng có chiến dịch hiệu quả và sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy ngành quảng cáo ngoài trời.

Đây là lần thứ ba giải thưởng được tổ chức liên tiếp bởi Câu lạc bộ quảng cáo ngoài trời (OOHClub) thuộc Hội quảng cáo TP HCM, đơn vị bảo trợ là Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA).
OOH Award 2021 có số lượng nhãn hàng tham dự tăng từ 18 lên 30 đơn vị, lượng bầu chọn tăng gấp đôi, nhà tài trợ tăng gấp ba lần năm 2020. Sau thời gian nhận bài dự thi, ngày 20/12, Hội đồng chuyên môn đã họp chấm giải và duyệt kết quả bầu chọn của cộng đồng.

Tham gia chương trình có đại diện Sở Văn hóa – Thể thao TP HCM, Sở Xây dựng TP HCM, Sở Giao thông vận tải TP HCM, Ủy ban nhân dân TP HCM, các hiệp hội quảng cáo (VAA, DAA, HAA), Câu lạc bộ Công nghệ quảng cáo, nhãn hàng tham gia giải thưởng, công ty quảng cáo ngoài trời.

OOH Award 2021 vinh danh giải thưởng quảng cáo ngoài trời

OOH Award 2021 vinh danh giải thưởng quảng cáo ngoài trời

OOH Award 2021 vinh danh giải thưởng quảng cáo ngoài trời

OOH Award 2021 vinh danh giải thưởng quảng cáo ngoài trời

Share this post