cây sủi micacây sủi mica
cây sủi micacây sủi mica

Cây Sủi Mica

  • Chi tiết sản phẩm

 

Cây sủi mica dùng để cạo mica thừa, giúp mặt mica sạch sẽ để chuẩn bị cho giai đoạn gia công hoặc dán decal trên mica.

 

 

cây sủi mica

cây sủi mica