dụng cụ uốn gáy chữ mini

Dụng Cụ Uốn Gáy Chữ Mini

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Mô tả Dụng Cụ Uốn Gáy Chữ Mini

  • Dụng cụ uốn gáy chữ mini dùng để uốn gáy, uốn góc, bẻ góc, tạo góc gáy chữ.
  • Giúp thợ tiết kiệm được thời gian cũng như giải quyết các vấn đề khó khăn gặp phải trong quá trình tạo gáy chữ.
  • Dụng cụ nhỏ gọn, dễ thao tác, giảm thời gian làm việc

Video Ứng Dụng