ghim cài bảng tên

Ghim Cài Bảng Tên

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Ghim cài bảng tên dùng để cài bảng tên, thiết kế nhựa chắc chắn dễ dàng thay thế

ứng dụng ghim cài bảng tên

ứng dụng ghim cài bảng tên