thiết bị uốn gáy nhôm inox

Thiết Bị Uốn Gáy Nhôm Inox (loại nhỏ)

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Thiết bị dùng để uốn gáy hoặc bẻ góc uốn góc gáy nhôm hoặc inox và các loại kim loại phức tạp khác.

Thiết bị uốn gáy nhôm giúp thợ tiết kiệm được thời gian cũng như giải quyết các vấn đề khó khăn gặp phải trong quá trình tạo gáy chữ.

Có thể uốn cong bẻ góc … một cách nhanh chóng và chính xác nhất giúp nâng cao hiệu quả sản xuất

Ứng dụng:

 

ứng dụng thiết bị uốn gáy nhôm inox

ứng dụng thiết bị uốn gáy nhôm inox

 

ứng dụng thiết bị uốn gáy nhôm inox

ứng dụng thiết bị uốn gáy nhôm inox

 

ứng dụng thiết bị uốn gáy nhôm inox

 

ứng dụng thiết bị uốn gáy nhôm inox

ứng dụng thiết bị uốn gáy nhôm inox

 

ứng dụng thiết bị uốn gáy nhôm inox

ứng dụng thiết bị uốn gáy nhôm inox